USUWANIE ZATRZYMANYCH DOLNYCH ÓSEMEK

Taka sytuacja występuje wtedy, kiedy proces wyrzynania zęba zatrzymał się na pewnym etapie, lub warunki anatomiczne uniemożliwiają jego wyrznięcie.
Częto fragment zęba uwidacznia się w jamie ustnej, niekiedy przykryty płatem dziąsłowym. Tego typu sytuacja stwarza ryzyko dolegliwości bólowych związanych z powstaniem kieszeni dziąsłowej, która na skutek zalegania resztek pokarmowych może ulec stanowi zapalnemu.
Oprócz tego zatrzymane ósemki również mogą stanowić zagrożenie dla zębów sąsiednich, a także być przyczyną stłoczeń innych zębów.
Decyzję o konieczności usunięcia ósemek (a także o sposobie ew. operacji) podejmujemy w oparciu o badanie rtg i tomografii komputerowej.

Poniżej zdjęcia pantomograficzne, na których widać zatrzymane dolne óśemki przed i po chirurgicznym usunięciu.

Image module

Widać poziome ułożenie ósemek zagrażające dolnym siódemkom (możliwse, stłoczenia)

Image module

Po chirurgicznym usunięciu dolnych ósemek

Korzenie ósemek zlokalizowane są w pobliżu nerwu zębodołowego dolnego. Jest to duże utrudnienie, szczególnie w tym przypadku, gdy korzenie opierały się o kanał zuchwy i miały z nim bezpośredni kontakt.
Z tego powodu zabieg musiał być przeprowadzony z niezwykłą precyzją, w powiększeniu mikroskopu operacyjnego.

Image module

Przykład zniszczonej siódemki przez nieprawidłowo wyrzynającą się ósemkę.

Przy pomocy tomografii komputerowej określamy pozycję zęba względem kanału żuchwy i planujemy zabieg chirurgicznego usunięcia ósemki.