Polityka Prywatności i Polityka Cookies

§1 Podstawa prawna

Ochron danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Dental House Lekarze Milcarz Spółka Partnerska. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów1) z tym związanych.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Dokument określa zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników „Strony internetowej implanty.lukow.pl”. Dokument ten również określa także zasady stosowania plików „Cookies”
 2.  Korzystanie ze strony internetowej implanty.lukow.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników „Strony internetowej implanty.lukow.pl” w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” Dental House Lekarze Milcarz Spółka Partnerska, ul. Kiernickich, nr 57, 21-400 Łuków, NIP: 8252178799, Tel:+48 608 490 860, Email: kontakt@milcarz.pl. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Użytkownik ma prawo zwrócić się do właściciela „Strony internetowej implanty.lukow.pl” celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Udzielimy wyczerpujących informacji o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 5. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” stosuje środki zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną danych osobowych i ich wykorzystaniem bez zgody użytkownika, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 6. Strona dntal-house.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej oraz pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.
 8. Korzystamy z plików cookies w celach:
 9. – dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika na stronie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości- utrzymania sesji użytkownika (po ew. zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła- zapamiętania podejmowanych interakcji;- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 10. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Jak zarządzać plikami cookies” Podmiot zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z określonej funkcjonalności.
 11. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” posiada dostęp do danych użytkownika. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony firmie udzielającej usługi hostingu o nazwie: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,Franklina Roosevelta 22,60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632 KRS: 0000612359 wyłącznie w celu świadczenia usługi hostingu, podmiotowi świadczącemu usługi live chat, podmiotowi Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID : CZ03668681 (“Smartsupp”), wyłącznie w celu świadczenia usługi live chatu oraz podmiotowi umożliwiającemu dodawanie komentarzy Disqus Privacy Policy, privacy@disqus.com, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103 lub podmiotom które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Użytkownik mógł zamówić usługę oraz za nią zapłacić.

§3 Zasady prywatności

 1. Strona internetowa poważnie traktuje prywatność swoich Użytkowników. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszej „Strony internetowej implanty.lukow.pl”.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu świadczenia usług i realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Użytkownika/Klienta.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz  przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby „Strony internetowej implanty.lukow.pl” i świadczonych usług. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 7. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

§4 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

1. Strona przetwarza niezbędne dane osobowe użytkowników w celu realizacji usług dostępnych na stronie internetowej oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 • w celu rejestracji wykonania usługi,w celu zawarcia umowy na wykonanie usługi,
 • reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

2. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

 •  imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

4. Usługi firm trzecich:

§5 Prawa i obowiązki

 1. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników „Strony internetowej implanty.lukow.pl” organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi „Strony internetowej implanty.lukow.pl”, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela „Strony internetowej implanty.lukow.pl” lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela „Strony internetowej implanty.lukow.pl”.
 3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela „Strony internetowej implanty.lukow.pl” może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela „Strony internetowej implanty.lukow.pl” bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Właściciel „Strony internetowej implanty.lukow.pl” zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§6 Jak zarządzać plikami cookies?

 1. Tak jak wyjaśnialiśmy w naszej polityce prywatności i cookies, pliki cookies pomagają Ci sprawniej poruszać się po naszych aplikacjach on-line i stronach www. Jeżeli zablokujesz nasze pliki cookies możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy naszych stron www oraz aplikacji on-line nie będą działać.Jak wyłączyć behawioralne reklamowe pliki cookies?Jeżeli niepokoi Cię wykorzystywanie behawioralnych reklamowych plików cookies możesz odwiedzić stronę YourOnlineChoices, gdzie znajdziesz podane w przystępnej formie informacje dotyczące działania reklamy behawioralnej wykorzystującej pliki cookies.Wskazana strona YourOnlineChoices nie należy do Podmiotu i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje w niej zawarte.

  Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?

   

  Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać tutaj

  Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając Twojej przeglądarki internetowej:

  Google Chrome:

  Kliknij ikonę  na pasku narzędzi

  Wybierz „Ustawienia

  Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…

  W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”

  Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.

  Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).

  Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.

   

  Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

  Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe

  W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność

  Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej

  Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

  Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

  Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.

   

  Mozilla Firefox:

  Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje

  Wybierz panel „Prywatność

  W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika

  Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.

  Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

  Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

   

  Opera:

  Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje

  W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane

  W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka

  Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka

  Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek

  Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

   

  Safari:

  Kliknij w ikonę ustawień , a następnie wybierz „Preferencje

  Wybierz panel „Prywatność

  Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców

  Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze

  Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

  Wszystkie pozostałe przeglądarki:

  Prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

  Jak zarządzać plikami cookies na telefonie komórkowym?

  Informacje o zarzadzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

  Jak zarządzać plikami cookies typu flash?

   

  Niektóre aplikacje  wykorzystują multimedialny dodatek do przeglądarki internetowej o nazwie Adobe Flash Player, który umożliwia użycie plików cookies typu flash.

  Aby wyłączyć pliki cookies typu flash postępuj zgodnie z następującymi krokami:

  Będąc na stronie www, wykorzystującej dodatek Adobe Flash Player, wybierz z menu kontekstowego „Ustawienia programu Adobe Flash Player

  W ustawieniach magazynu lokalnego przesuń suwak do lewej strony (rysunek poniżej)

  Zmiana ustawień lub usunięcie plików cookies typu flash jest możliwe również za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta: www.adobe.com. Przed skorzystaniem prosimy o zapoznanie się z informacjami o działaniu tego narzędzia.